သာစည္ႏွင့္မလႈိင္တြင္ ေလျပင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၃၀၀ ခန္႔ ပ်က္စီး၊ ဆိတ္ ၆ ေကာင္ မုိးႀကိဳးပစ္ခံရ | DVB