အလယ္ကၽြန္းရြာတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ၿပီး သားအဖ ၂ ဦးေသဆံုး၊ ၁ ဦးဒဏ္ရာရ | DVB