ႏိုင္ငံတ၀န္း ေလျပင္းတိုက္ခတ္၍ လူ ၇ ဦး ေသဆံုး၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေလေဘးသင့္ | DVB