သမၼတ ထရမ့္ ဂ်ပန္႐ုိးရာ ဆူမိုနပန္းၿပိဳင္ပြဲ ၾကည့္႐ႈၿပီး အႏုိင္ရသူကို ထရမ့္ဆု ခ်ီးျမႇင့္မည္ | DVB