လစ္ဗ်ားၿမိဳ႕ေတာ္ ထရီပိုလီအနီးတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြား(႐ုပ္သံ) | DVB