ဝမ္းတြင္းၿမဳိ႕နယ္၌ ေလျပင္းတိုက္ခတ္၍ ေနအိမ္ႏွင့္ ဂုိေဒါင္မ်ား အမိုးလန္ပ်က္စီး | DVB