ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမို့နယ္ Golden Day အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား ဆနၵျပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB