တ႐ုတ္နဂါးပတ္လမ္း အစည္းအေဝးက ရွီက်င့္ဖ်င္ရဲ႕ သတင္းစကား | DVB