မေကြးတုိင္း၌ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈ အႀကိမ္ ၁၀၀ ခန္႔ျဖစ္ပြား၊ လူ ၆၇၀၀ ​ေက်ာ္​​ ေလ​ေဘးသင့္ | DVB