အိမ္မဲႏွင့္ ေလးမ်က္ႏွာၿမဳိ႕နယ္တို႔တြင္ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရ၍ လူ ၂ ဦးေသ၊ ၃ ဦးဒဏ္ရာရ | DVB