၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေဒၚနီလာသိန္း အပါအဝင္ ၅ ဦး တရားစြဲခံရ | DVB