တီးတိန္ၿမိဳ႕အနီး ေခ်ာက္ထဲ ကားတစီးထုိးက်၊ ဘုန္းႀကီး ၁ ပါးႏွင့္ လူ ၃ ဦး ေသဆံုး | DVB