ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလႉပြဲ (ဓာတ္ပုံ) | DVB