မီတာ ၉၀ ခန္႔ ရွည္လ်ားသည့္ တာဝါႀကီးကို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီး (႐ုပ္သံ) | DVB