အမ်ိဳးသမီးတဦးက အဘုိးအုိအား ကားေပၚမွတြန္းခ်သည့္ဗီြဒီယုိ လာ့စ္ဗီးဂတ္စ္ရဲ ထုတ္ျပန္ (႐ုပ္သံ) | DVB