သားအမိ ၄ ဦးအား တ႐ုတ္ဘက္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိ ဖမ္းမိ | DVB