ခရီးသည္တင္ယာဥ္တစီး ေခ်ာင္းထဲထုိးက်၊ ၄ ဦး ဒဏ္ရာရ (ဓာတ္ပုံ) | DVB