အျမင့္ေပ ၃၀ ရွိ သစ္ပင္ေပၚ သတိေမ့ေနသူကုိ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ကယ္တင္ | DVB