မင္းလွတြင္ ၃ နွစ္အရြယ္ တူမအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ ဦးေလးျဖစ္သူကုိ အမႈဖြင့္ | DVB