ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ၈ ဦးကို စည္ပင္ဥကၠ႒ေဟာင္းက အမႈဖြင့္ | DVB