မႏၱေလး သရက္သီးေစ်းပြဲေတာ္တြင္ သရက္သီး ၁ လံုး က်ပ္ ၅၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ | DVB