မင္းကင္းတြင္ အျမန္ေရယာဥ္တစီးေပၚမွ ခရီးသည္ႏွစ္ဦး ျမစ္ထဲျပဳတ္က် ေပ်ာက္ဆံုး | DVB