ေမးၾကည့္ TV အစီအစဥ္သစ္ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ | DVB