အလိမ္အေခါက္စြမ္းရည္ျဖင့္ ပရိသတ္ ပြဲက်ေစခဲ့သည့္ ေတာင္အာဖရိက ေဘာလုံးသမား (႐ုပ္သံ) | DVB