အလုပ္သမားခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ျမန္မာလူငယ္ ၃ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ | DVB