ေျမာက္ဦးတြင္​ ေလဆင္ႏွာေမာင္းေၾကာင့္ ရခိုင္စစ္ေရွာင္တဲအိမ္ ၃၆ လုံး ပ်က္စီး | DVB