မိုင္​းတံုတြင္ ​ခြင့္ျပဳခ်က္​​ေမ်ာစာမ့ဲ ဆင္​သုံး​ေကာင္​ သယ္ယူသည့္ ဆင္​ဦးစီးမ်ားကုိ အမႈဖြင့္ | DVB