သခင္ကို တြယ္ၿငိစိတ္ျဖင့္ ဘဝအဆက္ဆက္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ေခြးေလး ႐ုပ္ရွင္ – A Dog’s Journey (နမူနာ) | DVB