A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၈၀၈၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္ အသင္းမွာေတာ့ မတ္ပဲ (သစ္) တအိတ္ကုိ ၇၇၀၀၀ ကေန ၈၂၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၁၂၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (ေဟာင္း) က ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၉၀၆၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (သစ္) တအိတ္ကုိ ၉၈၀၀၀ ကေန ၉၉၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၈၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲႀကီး ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲႀကီးက ၅၅ ဒသမ ၂၅ ပိသာဝင္ တအိတ္ကို ၈၆၇၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၉၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္ အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၅၀၀၀ ကေန ၈၀၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ကုလားပဲ ၉၂၉ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္ အသင္းမွာေတာ့ ကုလားပဲ ၉၂၉ က ၅၇ ဒသမ ၂၅ ပိသာဝင္ တအိတ္ကို ၈၄၀၀၀ ကေန ၈၄၅၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၈၁၅၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံ တအိတ္ကို ၂၉၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ေထာပတ္ပဲ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ေထာပတ္ပဲက တအိတ္ကို ၁၀၁၀၀၀ ကေန ၁၀၆၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၉၃၁၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၃၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၂၈၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆံျဖဴ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္မွာ ေျမပဲလံုးဆံျဖဴက တပိသာကို ၃၁၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တပိသာကို ၂၈၅၀ က်ပ္ကေန ၃၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေအာင္လံနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ တပိသာကို ၁၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up