ျမန္မာ့လယ္ယာက႑ တိုးတက္ေရးနွင့္ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ကူညီရန္ သမၼတ ပန္ၾကား

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ လယ္ယာက႑ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြရဲ့ ဘ၀တိုးတက္ေရးနဲ့ ဆင္းရဲနြြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အကူအညီေတြေပးၾကဖို့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အာ႐ွနဲ့ ဥေရာပနိုင္ငံေတြကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ လာအိုနိုင္ငံ ဗီယင္က်င္းျမို့မွာ နို၀င္ဘာ ၆ ရက္ေန့က က်င္းပတဲ့  ၉ ၾကိမ္ေျမာက္ အာ႐ွ - ဥေရာပ မ်က္နွာစုံညီ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးနဲ့ ပတ္သက္လို့ ေဆြးေနြးရာမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္နႈန္းဟာ ေက်းလက္မွာေနထိုင္ၾကျပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမူေရးနဲ့ ေရလုပ္ငန္းေတြမွာ မွီခို္ေနၾကပါတယ္။ လက္႐ွိကာလမွ လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ အမ်ားစုဟာ ၀မ္းစာဖူလုံေရးနဲ့ မိသားစုရပ္တည္ေရးအတြက္သာ လုပ္ေနျပီး စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မ႐ွိဘူးလို့ ဆိုပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ကစလို့ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ စလုပ္ကတည္းက လယ္ယာက႑ဆိုင္ရာ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေပမယ့္ နိုင္ငံဖြံ့ျဖိုးမႈ ေနာက္က်မႈနဲ့ ပိတ္ဆို့ဒဏ္ခတ္မႈေတြေၾကာင့္ လက္မႈလယ္ယာကေန စက္မႈလယ္ယာအဆင့္ကို ကူးေျပာင္းေရးနဲ့ လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြ ျပည္ပေဈးကြက္ပို့ေရးမွာ အဟန့္အတားေတြျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို့ သမၼတက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ တခ်ိန္တုန္းက အာ႐ွတိုက္ရဲ့စပါးက်ီအျဖစ္ တင္စားခံခဲ့ရသလို လက္႐ွိမွာလည္း ဆန္စပါးအဓိကစိုက္ေနျပီး စုစုေပါင္းစုိက္ဧရိယာ ဟက္တာသန္းေပါင္း ၂၂ သန္းခြဲ႐ွိတဲ့အနက္ ဆန္စပါးစိုက္ဧရိယာက ၇ ဒဿမ ၅၉ သန္း ႐ွိတာေၾကာင့္ စုစုေပါင္းစိုက္ဧကရဲ့ ၃၃ ဒဿမ ၈ ရာခိုင္နႈန္း႐ွိတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ ဒုတိယစိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧရိယာအမ်ားဆုံးက ပဲမ်ဳိးစုံနဲ့ ဆီထြက္သီးနွံစိုက္ပ်ဳိးမႈျဖစ္ျပီး ပဲမ်ဳိးစုံစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္တင္ပို့ ေရာင္းခ်မႈမွာ အာဆီယံရဲ့ ဦးေဆာင္နိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္လို ့႐ွင္းျပပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သူဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ့သစ္ စတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္ကစလို နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး က႑ေပါင္းစုံမွာ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ အ႐ွိန္အဟုန္နဲ့ လုပ္ေနရာမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ့ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြရဲ့ဘ၀ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးကေနတဆင့္ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အဓိက ဦးစားေပးအစီအစဥ္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္လို ့သမၼတက ႐ွင္းျပပါတယ္။ လယ္ယာက႑ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဈးကြက္၊ ေခ်းေငြနဲ့ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မူ၀ါဒေတြျဖစ္တဲ့ မိုက္ခရိုစီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြ၊ ေခတ္မီစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာနဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ ႐ွိေနဆဲျဖစ္တယ္လို့ သမၼတက ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပနည္းပညာ၊ အေတြ့အၾကံု၊ သုေတသန၊ ေခ်းေငြနဲ့ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြ ရနိုင္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ရဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေျမနဲ့ ေရအရင္းအျမစ္ ၾကြယ္၀မႈ၊ အလုပ္ၾကိုးစားတဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြ ႐ွိေနတာေတြနဲ့ ေပါင္းစပ္ျပီး နည္းလမ္းတက် ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံပိုလွ်ံတဲ့အျပင္ ေဒသတြင္းသာမကဘဲ စားနပ္ရိကၡာလိုေနတဲ့ ကမၻာ့နိုင္ငံေတြ အတြက္ကိုေတာင္ ျဖည့္တင္းေပးသြားနုိင္မယ္လို့ ယုံၾကည္ေၾကာင္း သမၼတက ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာ႐ွနဲ့ ဥေရာပနိုင္ငံေတြအေနနဲ့ ျမန္မာ့ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြရဲ့ လူေနမႈဘ၀ျမင့္တက္ေရးနဲ့ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ကူညီေပးၾကပါလို့ သမၼတက တိုက္တြန္းသြားပါတယ္။

//
More News
Up