ကူဘိုတာ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္၀ယ္ယူသူမ်ားကို က်ပ္ ၈၃ သန္းေက်ာ္ဖိုး ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးမည္ (႐ုပ္သံေၾကာ္ျငာ) | DVB