အေမရိကန္တြင္ အေပ်ာ္စီးေလယာဥ္ ၂ စီး ေလထဲတြင္တုိက္မိ၊ လူ ၄ ဦးထက္မနည္း ေသဆုံး | DVB