ေက်ာ္သူႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္း သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္ “ေက်ာမွာဂဠဳန္ရင္မွာနဂါး” ႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB