ေခ်ာက္ၿမဳိ႕တြင္ အပူဒဏ္သက္​သာ​ေစရန္​ အခမ့ဲ ေရခ်ိဳးစခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ | DVB