မန္ယူ၏ အဆုိးရြားဆုံး ရလဒ္အတြက္ ကစားသမားမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိဟု ဟာရဲယား ေျပာ | DVB