ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ကားလမ္းမအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္၊ ေဒသခံ ေထာင္နဲ႔ခ်ီထြက္ေျပး | DVB