ဦးဝီရသူ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ဝိနည္းႏွင့္ညီေစခ်င္ဟု သာသနာေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္းေျပာ | DVB