ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို လံုး၀မေရႊ႕ေပးႏိုင္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသျဖင့္ ညိႇႏႈိင္းပြဲပ်က္ | DVB