ဇနီးႏွင့္သမီးကို တရားမဝင္လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ဖမ္းဆီးခံရ | DVB