ဆုိးလ္ရွား မန္ယူအၿမဲတမ္းနည္းျပ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ကစားခဲ့သည့္ ၁၀ ပြဲတြင္ ၆ ပြဲ႐ႈံး | DVB