မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ စိမ္းစုိၿငိမ္းေအး ဩဂဲနစ္ေဈး ဖြင့္လွစ္   | DVB