အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ ႐ုံးခြဲ မႏၱေလးတြင္ ဖြင့္လွစ္ | DVB