ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ ဖန္တီးေပးမည္ဟု အတုိင္ပင္ခံေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနသူေတြအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့၊ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္တခုကို ဖန္တီးေပးမယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ မေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္မွာ ေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စဥ္းစားေနသူ အားလံုးကိုလည္း အာရွရဲ႕ ေနာက္ဆံုးစီးပြားေရးဥပစာျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကဖို႔လည္း ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ ဗီြဒီယိုကတဆင့္ ေျပာတဲ့ အဖြင့္စကားမွာ သူက “လက္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားကိုလည္း လူႀကီးမင္းတို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္႐ံုသာမက ႂကြယ္ဝေစမယ့္ လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့၊ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔တဲ့၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္တဲ့၊ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူေတြအတြက္ မိတ္ဖက္ျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္တခု၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးဝန္းက်င္တခုကို က်မတို႔က ဖန္တီးေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာၾကားလိုပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေဒသတြင္းမွာ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနတယ္လို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံထဲမွာ ရွိတဲ့ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို တေနရာတည္းမွာ စုစည္းရရွိႏိုင္မယ့္ စီမံကိန္းဘဏ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသလို ေျမယာဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ ရႏိုင္မယ့္ ေျမယာဘဏ္ဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကညာစာတေစာင္ကိုလည္း မၾကာမီ ကာလမွာ ထုတ္ျပန္ေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ဇုန္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တို႔ ရွိေနၿပီး နယ္ပယ္စံုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းအသစ္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး

More News
Up