ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ဳိးဇင္ကုိ တတိယအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္ | DVB