သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သေဘာ ခရီးထြက္ခြာ | DVB