ဗင္နီဇြဲလား အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဟြမ္ဂြယ္ဒုိ၏ လက္ေထာက္ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB