အေမရိကန္ႏိုင္ငံတကာသိပၸံတီထြင္မႈၿပိဳင္ပြဲသြားရန္ ျမန္မာမိန္းကေလး ထိုင္းႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ရရွိ | DVB