ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ဆူပူမႈျဖစ္ပြား (႐ုပ္သံ) | DVB