လယ္ယာေျမ ဧက ၅၀၀၀ေက်ာ္ျပန္ရေရး ကန္႔ဘလူၿမဳိ႕တြင္ ေတာင္သူမ်ားဆႏၵျပ | DVB