ထိုင္းဘုရင္နန္းတက္ကာလ ခ်င္းမိုင္တြင္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရ | DVB